TOP

PRINCIPAL INVESTIGATORnakamura sousuke
Sousuke Nakamura
Associate Professor
Biography
snakamura[at]hosei.ac.jp

To activate e-mail address, please replace [at] with "@"


RESEARCHER

ajisaka shimon
Shimon Ajisaka
Special Researcher
mochizuki noriki
Noriki Mochizuki
Special Researcher

MASTER COURSE

  arima yuto
  Yuto Arima
  Sustaining Human Gr.

  arima yuto
  Keisuke Inagaki
  Enhancing Human Gr.

  arima yuto
  Takahiro Miyaura
  Wireless Charging Gr.

  arima yuto
  Kazuma Nozawa
  Data Analytics Gr.

  shuhei suzuki
  Shuhei Suzuki
  Sustaining Human Gr.

  arima yuto
  Ryo Suzuki
  Enhancing Human Gr.

  arima yuto
  Yuji Tanaka
  Wireless Charging Gr.

  arima yuto
  Yuta Nakamura
  Autonomous Robots Gr.
  ino taichi
  Taichi Ino
  Enhancing Human Gr.  Junpei Kanayama
  Sustaining Human Gr.


  Naoki Kamiyama
  Enhancing Human Gr.


  Koichi Hattori
  Data Analytics Gr.


  Shunsuke Muto
  Autonomous Robots Gr.


  Mai Yamamoto
  Wireless Charging Gr.


  Yukiya Yachi
  Enhancing Human Gr.

BACHELOR COURSE


  Chihiro Koyama
  Enhancing Human Gr.


  Masahiko Hoshi
  Autonomous Robots Gr.


  Shogo Asaka
  Autonomous Robots Gr.


  Shota Hirako
  Wireless Charging Gr.


  Shiyu Han
  Enhancing Human Gr.


  Takashi Imanaga
  Enhancing Human Gr.


  Yuki Nozawa
  Enhancing Human Gr.


  Suzuka Fujita
  Sustaining Human Gr.


  Masanori Sato
  Autonomous Robots Gr.


  Noriyuki Hanimura
  Autonomous Robots Gr.


  Shunta Sato
  Wireless Charging Gr.


  Kazuki Kawagashira  Maiku Kondo  Toshiya Mitsuhashi  Atsushi Iguchi  Daichi Takahashi  Katsuki Baba  Yukiaki Matsumoto  Yuto Yoshimatsu  Motoki Yodowatari  Rintaro Nakai  Naoto Takayama  Shinpei Sasaki


  2nd Graduating Class (2019)


  ・Mitsuki OGAWA

  ・Maya SUDA

  ・Kazuki TSUNODA

  ・Kentaro TODA

  ・Shohei MURASUGI


  1st Graduating Class (2018)


  ・Seidai ISHIKAWA

  ・Koki YOSHIDA

  ・Ryohei FUJIMOTO

  ・Kenta NATSUME