TOP

PRINCIPAL INVESTIGATORnakamura sousuke
Sousuke Nakamura
Associate Professor
Biography
snakamura[at]hosei.ac.jp

To activate e-mail address, please replace [at] with "@"


RESEARCHER

ajisaka shimon
Shimon Ajisaka
Special Researcher
mochizuki noriki
Noriki Mochizuki
Special Researcher

DOCTOR COURSE

nakamura yuta
Yuta Nakamura
Autonomous Robots Gr.

MASTER COURSE


  Junpei Kanayama
  Enhancing Human Gr.


  Naoki Kamiyama
  Data Analytics Gr.


  Koichi Hattori
  Data Analytics Gr.


  Shunsuke Muto
  Autonomous Robots Gr.


  Mai Yamamoto
  Wireless Charging Gr.


  Yukiya Yachi
  Enhancing Human Gr.


  Chihiro Koyama
  Enhancing Human Gr.


  Masahiko Hoshi
  Autonomous Robots Gr.


  Shogo Asaka
  Autonomous Robots Gr.


  Takashi Imanaga
  Enhancing Human Gr.


  Noriyuki Hanimura
  Autonomous Robots Gr.


  Shunta Sato
  Wireless Charging Gr.

BACHELOR COURSE


  Kazuki Kawagashira  Maiku Kondo  Toshiya Mitsuhashi  Atsushi Iguchi  Daichi Takahashi  Katsuki Baba  Yukiaki Matsumoto  Yuto Yoshimatsu  Motoki Yodowatari  Rintaro Nakai  Naoto Takayama  Shinpei Sasaki  Noboru Ikushima  Hikaru Ishii  Hikari Ishioka  Natsuki Okamoto  Gota Shinomiya  Eri Shibuya  Naoki Chigono  Taiga Hashi  Takuma Yaegashi  Kentaro Yamasaki


  3rd Graduating Class (2020)


  ・Yuto ARIMA (Master)

  ・Keisuke INAGAKI (Master)

  ・Syuhei SUZUKI (Master)

  ・Ryo SUZUKI (Master)

  ・Yuji TANAKA (Master)

  ・Kazuma NOZAWA (Master)

  ・Takahiro MIYAURA (Master)

  ・Taichi INO (Master)

  ・Shota HIRAKO (Bachelor)

  ・Masanori SATO (Bachelor)

  ・Yuki NOZAWA (Bachelor)

  ・Shiyu HAN (Bachelor)

  ・Suzuka FUJITA (Bachelor)


  2nd Graduating Class (2019)


  ・Mitsuki OGAWA (Bachelor)

  ・Maya SUDA (Bachelor)

  ・Kazuki TSUNODA (Bachelor)

  ・Kentaro TODA (Bachelor)

  ・Shohei MURASUGI (Bachelor)


  1st Graduating Class (2018)


  ・Seidai ISHIKAWA (Bachelor)

  ・Koki YOSHIDA (Bachelor)

  ・Ryohei FUJIMOTO (Bachelor)